PRELEGENCI

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa. ABI, IOD i Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta Głównego Policji.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”, audytor i konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, wieloletni trener kadr w sektorze administracji publicznej, sądach powszechnych oraz firmach komercyjnych.

Więcej

Radca prawny, Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii.

Więcej

Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.  Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO.

Więcej

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk.

Więcej

Wiceprezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI), wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi.pl, administrator bezpieczeństwa informacji.

Więcej

Wieloletni pracownik administracji publicznej. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych osobowych i Informacji Niejawnych, członek Rady Programowej rocznika „Krytyka Prawa”.

Więcej

Inspektor Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz trzech sądach rejonowych okręgu toruńskiego. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Więcej

Radca prawny, wieloletni Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację prokuratorską.

Więcej

Wieloletnia Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie inspektor ochrony danych UMFC i MWKZ oraz specjalista ds. ochrony danych osobowych w OPI PIB.

Więcej

Audytor wewnętrzny CGAP®, DPO (Inspektor Ochrony Danych) member of ISACA®, właściciel firmy BAS Krzysztof Radecki

Więcej

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o.

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Więcej

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Forum Ochrony Danych Osobowych Służb Mundurowych i Wymiaru Sprawiedliwości

w przyszłym roku!

ZGŁOSZENIA

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35