ORGANIZATOR

Organizatorem Forum Ochrony Danych Osobowych Służb Mundurowych i Wymiaru Sprawiedliwości jest kwartalnik „ABI Expert”.

O tytule

„ABI EXPERT” to pismo przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, a także osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych, nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem.

Kwartalnik ma charakter ekspercki, ale poruszane na jego łamach zagadnienia są prezentowane w przystępny sposób i dotyczą praktyki stosowania przepisów oraz technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

www.abi-expert.pl

Kwartalnik poświęcony problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami.

Forum_Rachunkowości_Budzetowej (4)
Forum_Rachunkowości_Budzetowej (10)