Urszula Chełstowska-Ogrodowicz

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa. ABI, IOD i Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta Głównego Policji. Ekspert i uczestnik prac zespołów w zakresie procedowania projektów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Współtwórca rozwiązań prawnych i organizacyjnych pionu ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w Prokuraturze Generalnej. Kontroler i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji.

POZOSTALI PRELEGENCI