Monika Paska

Absolwentka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Inspektor Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz trzech sądach rejonowych okręgu toruńskiego. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Wykładowca na podyplomowych studiach „Kancelaria Tajna i ochrona informacji niejawnych” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

POZOSTALI PRELEGENCI