Maciej Kołodziej

Wiceprezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI), wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi.pl, administrator bezpieczeństwa informacji. Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych. Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI/IOD. Zajmuje się wdrożeniami procesów organizacyjnych wynikających z regulacji prawnych dotyczących prawa ochrony danych, informatyki śledczej, e-commerce oraz technologii funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Świadczy outsourcing funkcji ABI i administracji systemów teleinformatycznych.

POZOSTALI PRELEGENCI