Ewa Haratym

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk. Aktualnie jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UG. Jej zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się na szeroko pojętym prawie do prywatności i prawie do ochrony danych osobowych, a także prawie do prywatności dzieci. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w „ABI Expercie” i „World Scientific News”.

POZOSTALI PRELEGENCI